ประกาศ สมัครงาน
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยา นาวิน
ศูนย์อยุธยา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำศูนย์อยุธยาคุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

- วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส.
- มีความรู้ด้านช่างฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา
หรือ จังหวัดใกล้เคียง

สวัสดิการ
1. มีที่พักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. มีประกันสังคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
035-234-824 (ครูเผือก)
0-2940-7000-9 (ครูเบญจมาศ)


 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์สักทอง
 
เกมส์ ฐานกิจกรรมอาเซียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elogic web solutions
stat counter
 
 


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ 79 ปี ณ วัดเทวราชกุญชร
วรวิหาร


วันที่ 13 มีนาคม 2555

ตัวแทนกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู
มอบเงินจากการทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษาแก่ กองทุนโรงเรียน
พีระยา นาวิน
โดยมีท่านประธาน ศ.ดร.อุกฤษ
มงคลนาวิน เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2554

คณะครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 ประจำ ปี 2555
เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน
การสอน ของโรงเรียนพีระยา นาวิน
ในอุปถัมภ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ


วันที่ 14 ธันวาคม 2554

ท่านประธาน ศ.ดร. อุกฤษ
มงคลยนาวิน บันทึกเทปรายการ
ปัญหาบ้านเมือง โดยให้ตัวแทน
เด็กและครูได้ร่วมบันทึกเทป
ร้องเพลงพระมหากรุณาธิคุณ
ณ โรงละครพีระยา นาวิน
ในอุปถัมภ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


 
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด เมื่อวันที่ Friday 31 August, 2012 12:19 PM 

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
31/2 ซ.พหลโยธิน 47 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0-2940-7000-9 โทรสาร 0-2940-7010-11
e-mail : pirayanavin2554@hotmail.com , pirayanavin2554@gmail.com , facebook become a fan : www.facebook.com/pirayanavinschool

Copyright. © 2009 All right reserved.